Inhoud

In deze opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wet- en regelgeving
 • COPD, diabetes, dementie, reuma, CVA, Parkinson
 • De werking en bijwerkingen van veel voorkomende medicatie
 • Bijwerkingen signaleren en herkent de interactie tussen verschillende soorten medicatie
 • Medicatieoverzichten en soorten uitgiftesystemen/baxtersysteem
 • Medicatie aanreiken, controleren en registreren
 • Medicatie toedienen via de mond, ogen, huid en neus
 • Therapietrouw
 • Melden van incidenten
 • Basiskennis wondzorg
 • Wondbehandeling bij een rode wond
 • Verzorgen van een verblijskatheter
 • Katheterzakje legen en verwisselen
 • Basiskennis oncologie, chemotherapie en bestraling
 • Basiskennis palliatieve zorg, sterven en rouwen
 • Het verzamelen van observatiegegevens: meten van pols, temperatuur (axillair, oraal en oor), bewustzijn en ademhaling
 • Steunkousen aan- en uittrekken en daarbij rekening houden met complicaties (wondjes, eczeem, oedeem, kleur, pijn)
 • Omgaan met onbegrepen gedrag
 • Handelen in acute situaties (zoals: bewusteloosheid, zorgweigering, geen toegang tot de woning, mogelijk overlijden en
  agressie)
Schuiven naar boven